OiV Online Media

Steeds meer Gemeenten rectificeren...

Rectificatie Oldenzaal m.b.t. OiV Media & Communicatie

05 januari 2017 - In juni van dit jaar heeft de gemeente Oldenzaal gewezen op de acquisitie door OiV Media & Communicatie uit Rotterdam.

OiV Media & Communicatie beheert de internetpagina www.informatiegids-nederland.nl

Zij hebben in juni ondernemers benaderd voor een vermelding in deze gids. Enkele ondernemers dachten dat het ging om de gemeentegids en hebben dit gemeld bij de gemeente, waarna de gemeente de melding heeft gemaakt op hun website. Het betrof echter niet de gemeentegids, maar een digitale informatiegids. OiV deed de werving van adverteerders geheel uit eigen beweging, niet namens of in opdracht van de gemeente Oldenzaal.

Rectificatie

Wij hebben in het bericht geadviseerd om niet in zee te gaan met dit bedrijf, dat was ten onrechte. Het bericht is verwijderd van onze website. Tussen de plaatsing en verwijdering is de melding door anderen nog wel via verschillende kanalen verspreid. Wij verzoeken een ieder de onjuiste melding van hun website te verwijderen.

Screenshot website gemeente:

Rectificatie OiV Media - Gemeente Oldenzaal

Rectificatie: Artikel OiV Media & Communicatie

23 november 2016 - Vorig jaar heeft de gemeente Leerdam melding gemaakt van fraude door OiV Media & Communicatie. Dit beruste echter op een misverstand.

Rectificatie Leerdam m.b.t. OiV Media & Communicatie

OiV Media & Communicatie beheert de internetpagina www.informatiegids-nederland.nl Zij hebben vorig jaar ondernemers benaderd voor een vermelding in deze gids. Enkele ondernemers dachten dat het ging om de gemeentegids en hebben dit gemeld aan de gemeente, waarna door de gemeente een melding van fraude is gemaakt. Het betrof echter niet de gemeentegids maar de digitale informatiegids. OiV deed het werven van advertenties geheel uit eigen beweging, niet namens of in opdracht van de gemeente Leerdam. Er was echter geen sprake van frauduleus handelen.

Rectificatie

Wij hebben de melding van fraude destijds al direct van onze website verwijderd. Tussen de plaatsing en verwijdering is de melding door anderen nog wel via verschillende kanalen verspreid. Wij verzoeken een ieder de onjuiste melding van hun website te verwijderen.